Dit zijn de Online Jaarstukken 2020 van de gemeente Rheden. In de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over 2020. In deze website staat per programma aangegeven wat de hoofddoelstellingen waren, welke activiteiten de gemeente Rheden heeft ondernomen en wat de prestaties zijn geweest. Daarnaast bevat deze website verplichte informatie over sommige onderwerpen (de Paragrafen) en tevens bevat het een financieel gedeelte.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55