Home

Jaarrekening

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening hebben achtereenvolgens betrekking op:

Toepassing besluit begroting en verantwoording
De jaarrekening 2020 is opgesteld met inachtneming van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ van 17 januari 2003, inclusief de daarop reeds besloten wijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55