Home

Jaarrekening

Saldo 1-1-2020

Vermeer-deringen

Verminde-ringen

Saldo 31-12-2020

ISV* middelen

249.028

249.028

Geluidsmaatregelen N348

6.750

6.750

Onderwijs achterstanden beleid (OAB)

358.227

358.227

Totaal

614.005

614.005

* ISV (= Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt Uitvoeringsmaatregelen Structuurvisies.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55