Paragrafen

Financiering

Rentebeleid en renteresultaat
In 2020 zijn geen langlopende leningen aangetrokken of afgelost.

Ontwikkelingen in 2020: Schatkistbankieren
Alle decentrale overheden zijn verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren. Dit houdt in dat alle liquide middelen boven een bepaalde drempelbedrag aangehouden moeten worden bij het ministerie van Financiën. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist, daalt de financieringsvraag van de Nederlandse staat op de financiële markten. Schatkistbankieren draagt hierdoor bij aan de verlaging van de overheidsschuld. In 2020 is de drempel van schatkistbankieren niet overschreden.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55