Home

Jaarrekening

Immateriële vaste activa

Aanschafwaarde 31-12-2019

781.361

Cumulatieve afschrijving t/m 2019

-377.440

Boekwaarde per 31-12-2019

403.921

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

31.477

Aanschafwaarde 31-12-2020

781.361

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020

-408.917

Boekwaarde 31-12-2020

372.444

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55