Programma's

2 Welzijn

2 Welzijn

Global Goal 1: Geen armoede, Global Goal 2: Geen honger, Global Goal 3: Goede gezondheid en welzijn en Global Goal 6: Schoon water en sanitair

Bestaand beleid
Welzijn behandelt een breed beleidsspectrum waarbij eigen kracht en zorg voor onze inwoners centraal staat. We willen dat inwoners waardig oud kunnen worden. Daarom helpen we oudere inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen. We hebben oog voor onze kwetsbare inwoners en willen eenzaamheid voorkomen en bestrijden. Mantelzorgers, vrijwilligers en initiatieven uit de buurt ondersteunen we van harte. Zij zijn het goud van onze samenleving!
Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige volwassenen. Met onze partners proberen we problemen onder jongeren te signaleren en ongewenst gedrag te voorkomen, maar ook hun talenten te ontplooien. We hebben aandacht voor kinderen in armoede en andere financieel kwetsbaren. Sport en bewegen blijft belangrijk voor iedereen. We stimuleren de fysieke, maar ook de mentale en sociale gezondheid van mensen. We zorgen voor duurzame sportaccommodaties.
Omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, werken we aan een thuis voor iedereen. Oud en jong, rijk en arm, met of zonder zorg, we willen allen een passende woning kunnen bieden.
Ons erfgoed willen we in goede staat doorgeven aan volgende generaties. Wij zijn er trots op. Cultuur vinden we belangrijk, zowel voor de ontwikkeling (van talenten) van kinderen als voor volwassenen. Elkaar ontmoeten en samen dingen doen, delen en genieten.

Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals:

  • einde aan armoede;
  • einde aan honger;
  • gezondheid & welzijn;
  • schoner drinkwater & goede sanitaire voorzieningen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

44.271

34,3 %

BATEN

3.976

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55