Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

3 Gebiedsontwikkeling

Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur, Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen, Global Goal 14: Leven in het water en Global Goal 15: Leven op het land

Bestaand beleid
Wij werken aan een duurzame en kwalitatieve woon- en leefomgeving in elk van de zeven dorpen en het buitengebied. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bepalen we wat de voorwaarden zijn voor een aantrekkelijke en gezonde omgeving waar iedereen zich thuis voelt. We blijven de historische karakteristieken van dorpen en buitengebieden koesteren. De relevante beleidsthema’s hierbij zijn: Ruimtelijke Ordening; Mobiliteit en infra; Natuur en landschap.

Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals:

  • industrie, innovatie en infrastructuur
  • veilige en duurzame steden
  • bescherming van zeeën en oceanen
  • herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Lasten, baten en saldo

LASTEN

16.280

12,9 %

BATEN

6.736

5,3 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55