Programma's

4 Duurzaamheid

4 Duurzaamheid

Global Goal 7: Betaalbare en duurzame energie, Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie en Global Goal 13: Klimaatactie

Bestaand beleid
Wij werken aan een duurzame toekomst. Wij dragen ons steentje bij aan het beperken van de klimaatverandering. Dit doen we door het stimuleren van energiebesparing en duurzaam opwekken van energie. Wij willen ons afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen zodat het geschikt is voor hergebruik. Van afval naar grondstof is daarbij onze filosofie; er is op dit beleidsthema dan ook een nauwe verwevenheid met een onderdeel uit programma 1 de circulaire economie. Daarnaast beheren en onderhouden we onze openbare ruimte en ons gemeentelijk vastgoed zo duurzaam mogelijk. Wij pakken onze voortrekkersrol op en laten zien hoe we de opgave gezamenlijk waarmaken onder het motto "Minder praten meer doen”.

De beleidsthema’s zijn:

  1. klimaat en duurzame energie
  2. afval, schoon water en milieu
  3. functioneel en duurzaam vastgoed

Wij dragen met ons beleid bij aan de Global Goals op het gebied van duurzame en betaalbare energie, van het aanpakken van en aanpassen aan klimaatverandering en van verantwoorde consumptie en productie.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

9.736

8,0 %

BATEN

10.616

8,7 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55