Programma's

6 Financiën

6 Financiën

Uitgangspunt voor dit programma is nog steeds het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjarig)begroting in combinatie met een voldoende reservepositie. Duidelijk is inmiddels dat dit uitgangspunt zwaar onder druk staat. Deze programmadoelstelling moet overigens in samenhang worden gezien met hetgeen is opgenomen in:

  • de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (alleen bij begroting en jaarrekening);
  • de paragraaf Financiering (alleen bij begroting en jaarrekening);
  • programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Voor het overige bestaat dit programma uit vooral financieel-technische (voorgeschreven) ‘taakvelden’ en kent verder geen beleidsinhoudelijke doelstellingen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

1.326

1,0 %

BATEN

1.192

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55