Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
In 2019 is een nieuwe Cultuurnota vastgesteld. Rheden kiest er voor om kunst en cultuur als middel in te zetten om inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig te laten wonen, werken en recreëren, jong te laten zijn en ouder te laten worden. Het doel van cultuurbeleid is om alle inwoners van alle leeftijden in staat te stellen zich spelenderwijs te blijven ontplooien en elkaar te ontmoeten door middel van cultuurparticipatie (actief en passief).

Op het gebied van stimulering van cultuurparticipatie heeft COVID-19 grote impact gehad. Veel organisaties konden noodgedwongen geen activiteiten ontplooien. De lockdowns en de RIVM maatregelen hebben een nadrukkelijke negatieve invloed op de cultuuractiviteiten en op het in stand blijven en houden van de culturele sector in onze gemeente. De resultaten van de geleverde prestaties presenteren wij medio 2021 met een Factsheet cultuur 2020.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij subsidiëren onze culturele basisinstellingen (Cultuurbedrijf RiQQ en Bibliotheek Veluwezoom) en bieden een podiumvoorziening aan voor Filmhuis Dieren, RhederArt en amateurgezelschappen die cultureel programmeren.

In 2020 is Cultuurbedrijf RiQQ, Bibliotheek Veluwezoom, Filmhuis Dieren (51 voorstellingen) en RhederArt (4 voorstellingen) gesubsidieerd. Daarnaast hebben 23 amateurgezelschappen zich gepresenteerd op onze professionele podia van Studio26 en Schouwburgzaal Theothorne.

Wij faciliteren en stimuleren culturele talentontwikkeling voor alle leeftijden via o.a. naschoolsaanbod (Sjors Creatief) en cursusaanbod/presentatie in de seniorengids Rimpelingen

Bij Sjors creatief (cultuur) zijn 195 aanmeldingen voor activiteiten geweest van de in totaal 726 aanmeldingen (sport en cultuur).
De seniorengids is in 2020 niet uitgebracht als gevolg van COVID-19. De gids uit 2019 is hergebruikt.

Wij zetten combinatiefunctionarissen en beweegcoaches in die een netwerk vormen, ondersteuning bieden en activiteiten organiseren op het gebied van cultuur en mediawijsheid op scholen en in de wijken.

In 2020 hebben 2 ftesportcombinatiefunctionarissen, 1,8 fte cultuurcombinatiefunctionarissen en 1 fte combinatiefunctionarissen lees- en mediawijsheid zich ingezet in de gemeente Rheden.

Wij zetten Cultuurbedrijf RIQQ in om de cultuurparticipatie (actief en passief) te bevorderen bij de inwoners van Rheden.

Met RiQQ maken wij elk jaar prestatieafspraken. De voortgang meten wij elke drie jaar via het inwonerspanel (eerstvolgende meting vindt plaats in 2021). Via een Factsheet cultuur informeren wij de gemeenteraad over de stand van zaken. Een Factsheet cultuur 2020 verschijnt medio 2021. Voor senioren zijn tijdens Corona  speciale concerten georganiseerd.

Wij geven amateurgezelschappen de mogelijkheid zich te presenteren (25x) op een professioneel podium, tegen gereduceerd tarief.

In 2020 hebben 23 amateurgezelschappen zich gepresenteerd op het podium van schouwburgzaal Theothorne (10 voorstellingen) en Studio26 (13 voorstellingen).

Wij ondersteunen het ZOOM festival.

Ondanks COVID-19 is het ZOOM festival in 2020 doorgegaan in sterk afgeslankte vorm met een beperkt publiek en digitaal te volgen voor de thuisblijvers.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55