Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf gaan we in op een aantal ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de gemeente Rheden. Hierin besteden we aandacht aan de interne organisatie en de beheersing van de bedrijfsprocessen.

Met ingang van 1 mei 2018 zijn we van gestart met de netwerkorganisatie. De structuur is gewijzigd en we zijn verder gegaan met professionaliseren van de organisatie.

In de programma’s van dit jaarverslag zijn we ingegaan op de ontwikkelingen die verband houden met de primaire taken van de gemeente en de daarvoor beschikbare middelen. In deze paragraaf staan de ondersteunende taken centraal.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55