Paragrafen

Grondbeleid

De verwachte resultaten zijn in zijn geheel en per complex uiteengezet. Hierbij is sprake van zowel winstgevende als verliesgevende complexen. Dit op basis van de algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling.

Voor alle verliesgevende deelcomplexen die in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd. In het onderstaande overzicht blijkt wanneer de nog resterende winst volgens de jaarrekening 2020 gerealiseerd wordt. Hierbij is de winst op eindwaarde verwerkt, omdat bij de afwikkeling van het complex het resultaat op eindwaarde zal worden gerealiseerd.

Winstneming

Jaar

Deelcomplex

Gerealiseerd/verwacht resultaat

Winstgevende complexen

2020

De Beemd

Sub-totaal

798.976

Verliesgevende complexen in exploitatie

188.411

Uit het overzicht blijkt eveneens dat voor de verliesgevende complexen in exploitatie een totaal verlies wordt verwacht van ongeveer € 0,19 miljoen Voor dit bedrag is een voorziening gevormd conform de voorschriften uit de BBV.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55