Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Mede door aandacht voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat werken wij aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Ondernemers zijn niet alleen van belang voor de samenleving vanwege hun economische bijdrage, ze dragen op tal van andere manieren bij.  Met ondernemers zetten wij bijvoorbeeld in op het verlagen van mensen die niet aan het werk zijn. In 2019 was er een substantiële daling te zien van het aantal mensen in de bijstand. Door de wereldwijde Covid-19 pandemie zien wij nu een stagnatie van de daling. Met ondernemers en onderwijs werken wij een verbetering in de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Ondernemers worden gestimuleerd en aangejaagd om met duurzaamheid en circulaire economie aan de slag te gaan. Met het onderwijs werken wij vanuit een strategische agenda aan gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en kansengelijkheid.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55