Programma's

4 Duurzaamheid

Met het vaststellen van beleidskader voor de klimaataanpak en een uitvoeringsplan zijn tal van activiteiten en projecten in een versnelling gekomen. In regionaal verband is een aanzet gemaakt om te komen tot een Regionale Energie Strategie. De regionale afspraken over grootschalige opwek van duurzame energie zijn de opmaat voor afspraken met het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55