Home

Jaarrekening

Bedragen

Toevoegingen

Onttrekkingen

Programma 3 gebiedsontwikkeling

Reserve onderhoud gebouwen

0

Reserve herstructurering

100.000

Reserve dorpsvisie Dieren

62.210

Reserve Carion

4.943

Totaal

167.153

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55