Programma's

1 Economische Ontwikkeling

1 Economische Ontwikkeling

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 10: Ongelijkheid verminderen

Bestaand beleid
Onze inzet is een duurzame en robuuste economie. Iedereen die kan, moet kunnen werken. Daarom willen we meer banen voor onze inwoners. We vragen nadrukkelijk de ondernemers en het onderwijs hierbij te helpen en stimuleren de inwoners om zelf actief te zijn in het vinden van werk. Ook ambiëren wij een goed woon- en vestigingsklimaat met aantrekkelijke winkelgebieden en bedrijventerreinen.
Door afval te zien als grondstof maken we met elkaar de omslag naar een circulaire economie. Onderwijsinstellingen ondersteunen we bij het voorkomen van achterstanden, het terugdringen van schooluitval en huisvesting. Wij bouwen aan een gezonde toekomst voor recreatie en toerisme met daarbij specifieke aandacht voor de toegankelijkheid van Nationaal Park De Veluwezoom.
Met ons beleid dragen wij bij aan:

  • goed onderwijs;
  • fatsoenlijke banen en economische groei;
  • minder ongelijkheid.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

35.814

31,7 %

BATEN

20.182

17,9 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55