Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Wij bieden voldoende recreatiemogelijkheden aan onze inwoners en bezoekers.
  • Wij bieden aan onze ondernemers maximale kansen om inkomsten te genereren.

Belangrijke besluiten om de samenwerking te continueren zijn genomen. Rheden heeft een gewerkte aan een belangrijke subsidie om de toegang en beleving van de Veluwezoom te verbeteren. Helaas heeft de Corona-crisis geleid tot het annuleren van zeer veel evenementen.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij voeren de relevante opgaven uit het Masterplan Recreatie en Toerisme uit. Daar waar mogelijk zullen we de opgaven faciliteren, subsidiëren (cofinanciering) en een bijdrage leveren in het realiseren van de vastgestelde opgaven.

2020 is gebruikt de stichting voor Toerisme te voorzien van adviezen over voortgang. De stichting heeft een aantal zaken gerealiseerd, zoals: coördinatie bevrijdingsfeesten, Verliefd op de Veluwezoom, collegiaal overleg met platforms in de gemeenten Wageningen, Renkum, Rozendaal, Arnhem en Brummen.

Wij faciliteren en stimuleren nieuwe, recreatieve evenementen op basis van ons evenementenbeleid. Voor bijvoorbeeld het kroonjaar 2020 (bevrijding) wordt ingezet om 75 jaar na WOII met ‘herdenken, herinneren en herbeleven’ een gezicht te geven.

I.v.m. corona/covid19-virus zijn alle activiteiten geannuleerd.

Wij omarmen lokale initiatieven, een voorbeeld is het beleefbaar maken van het Apeldoorns Kanaal.

Voor Spankeren en Dieren is een aantal initiatieven opgestart om de beleving van het Apeldoorns Kanaal te vergroten. Het gaat om het Dierense strandje en de Dierense sluis.

Wij stimuleren ecologisch verantwoord gebruik van natuurgebieden.

Er is een begin gemaakt met recreatiezonering van de Veluwe. De zonering van de Zuid Veluwe loopt in 2021 door. Initiatief van Provincie Gelderland met als doel de kwetsbare natuur te beschermen voor gebruikers en zo mogelijk te herstellen.

Wij maken deel uit van de Veluwe via de “Veluwe Alliantie” en ondersteunen initiatieven die “Veluwe breed” worden opgepakt, Denk hierbij o.a. aan recreatieve zonering van de Veluwe, financiering recreatieve infrastructuur, wandelknooppuntennetwerk, oprichting en financiering van een routebureau.

Gestart is met de aanleg van een wandelnetwerk en oprichting van een entiteit voor het routebureau. Financiering recreatieve infrastructuur is eveneens gestart. Afspraken zijn gemaakt voor de VeluweAlliantie voor komende drie jaren.
De regiodeal van het Rijk is door Alliantie opgepakt en resulteert in een financiële bijdrage voor het Masterplan Veluwezoom (€ 100.000 voor Rheden).

Wij faciliteren de profilering en promotie van de landgoederen zone “Gelders Arcadië” door middel van marketing en productontwikkeling. Voorbeelden: het landgoedfestival, de buitenplaats bioscoop en het panorama punten pad.

De activiteiten zijn door corona niet doorgegaan. Wel is een belevingsgebied Veluwezoom gestart. Samen met ondernemers in de Veluwezoomgemeenten. Onderwerpen erfgoed en natuur. Het panoramapuntenpad maakt deel uit van wandelnetwerk. Het project Macht en Pracht is beëindigd en kent doorstart in 2021.

Wij starten een onderzoek naar de effecten van een eventuele naamswijziging van het station Rheden.

Dit is toegevoegd aan het op te stellen  Masterplan Veluwezoom. De subsidieaanvraag hiervoor is afgewikkeld.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55