Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
We streven naar leefbaarheid en woonkwaliteit in onze wijken

Met onze partners hebben wij afspraken gemaakt voor de volgende fase binnen de meerjarige aanpak voor Velp Zuid. De aanzet voor de aanpak van Stenfert is gemaakt en onze  subsidieaanvraag om dit proces te versterken en versnellen is gehonoreerd door de provincie.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

De gemeente en Vivare zijn het op hoofdlijn eens over de aanpak van de resterende deelgebieden in Velp Zuid. Dit wordt uitgewerkt in een realisatieovereenkomst.

de plannen voor het deelgebied Schaepmanstraat e.o. zijn verder uitgewerkt, resulterend in een intentieovereenkomst in januari 2021, voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Samen met Vivare en partners verkennen we de mogelijkheden voor wijkvernieuwing, voor de wijk Stenfert ontwikkelen we een actieplan.

Samen met Vivare, Incluzio, politie en andere partners zijn de eerste stappen gezet op het gebied van een Integrale Wijkaanpak in Dieren Stenfert. Fysieke en sociale opgaven komen hierin bij elkaar. De wijkvernieuwing Dieren Stenfert is onderdeel van dit gezamenlijke proces.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55