Programma's

4 Duurzaamheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is primair een middel om het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten te faciliteren. Dit vastgoed dient functioneel, duurzaam en in toenemende mate circulair te zijn binnen kosten-efficiënte kaders.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Onderhoud conform jaarplanning;

In 2020 hebben 7 aanbestedingen voor het planmatig onderhoud afgerond. De uitvoering van het planmatig onderhoud wordt door de nieuwe aanbestedingspartijen in 2021 uitgevoerd.

Uitvoering en implementatie Rhedens vastgoedkader;

In 2020 is de voorziening 'Onderhoud Vastgoed' vastgesteld. Daarnaast is er gewerkt aan de financiële structuur bij vastgoed. Hiermee verwachten we met ingang van boekjaar 2021 de kosten en baten per pand inzichtelijk te hebben.

Afronding bouw nieuwe zwembad Velp

Tegenslagen in de planning door Corona zijn overwonnen en het is gerealiseerd binnen budget. Het zwembad kent vele voordelen in gebruik voor diverse doelgroepen. Ook vanuit Duurzaamheid hebben wij belangrijke winst gehaald: gasloos, voorzien van veel zonnecollectoren en circulair gebouwd zodat het bij sloop te zijner tijd weer te hergebruiken is.

Renovatie Openluchttheater De Pinkenberg

Er is door de Gemeente Rozendaal een toezegging gedaan voor een substantiële bijdrage aan het budget. Daarmee kan de voorbereiding doorgezet worden voor uitvoering in 2021.

Exploitatie Van Voorthuijsenschool

Er worden op structurele basis overleggen gevoerd met de huurders. Het meerjarenonderhoud van het pand is geïnventariseerd. Gezien de opgave i.c.m. de monumentale status van het object is er een adviseur aangetrokken voor advies op de onderhoudswerkzaamheden. De mogelijkheden voor verduurzaming worden ook in dit onderzoek meegenomen.

Binnen de bouwtechnische en financiële mogelijkheden gaan we voor maximaal verduurzaming.

De pilot voor verduurzaming van Theotorne is van start, uitvoering wordt 2021 verwacht. Op gebied van duurzaamheid is ons nieuwe zwembad een icoon project te noemen.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55