Programma's

5 Bestuur en Veiligheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Mensen die wonen, werken of te gast zijn in onze gemeente behandelen we gelijk en geven we gelijke kansen. Daarbij hoort geen ongelijkheid op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit of religie.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We maken een analyse van mogelijke(sub) thema’s op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden

Op 11 juni 2019 is er een door PvdA, GroenLinks en D66 een motie aangenomen over een Regenboogplan voor de gemeente Rheden:

Er zijn in onze samenleving veel mensen die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of anders identificeren (ongeveer 1 op de 15 volwassenen)[#1]. Gepest worden en psychische problemen blijken vaker voor te komen bij LHBTI+ dan bij niet-LHBTI+[#2]. Er is op dit moment geen LHBTI+-beleid (als onderdeel van inclusief beleid) in de gemeente Rheden.  Sinds kort is er een Regenboogvlag aangeschaft en deze heeft in 2019 al een keer gewapperd.

Discriminatie en geweld moet ook in Rheden op elke wijze worden voorkomen en tegengegaan, waarbij de veiligheid van alle LHBTI+ actief geborgd dient te worden. Het zijn van een Regenbooggemeente kan via vele beleidsmogelijkheden bewezen bijdragen aan de veiligheid en acceptatie van LHBTI+[#3]. De Raad verzoekt het College om met een Regenboogplan te komen.

Via een Raadsmemo is daar in maart 2020 invulling aan gegeven d.m.v. een Regenboogplan. Deze is aan de Raad aangeboden. Het onderwerp staat bij de uitvoering van werkzaamheden en in contacten met het maatschappelijke veld als zodanig op de agenda. Er was binnen de organisatie onduidelijkheid wie voor de motie een integraal plan moest opstellen waardoor het aan de aandacht was ontsnapt.

We willen een voorbeeld zijn op dit thema, bij de uitvoering van onze diensten

Het beleid is vanaf nu dat wij de Regenboogvlag hijsen op Coming Out Dag vanaf 2019 en dit jaarlijks plaats te laten vinden.

In Dieren is reeds een regenboog-zebrapad. Wij realiseren één of meer regenboog-zebrapaden in de andere dorpen om zichtbaar te maken dat Rheden een actief Regenboog gemeente is; exacte locatie zal in overleg met dorpsraden worden bepaald.

Wij agenderen het onderwerp bij de diverse partners in het maatschappelijke veld.

We zetten in op bewustwording van onbewuste discriminatie en uitsluiting

Wij zetten voor gelijkheid en het geven van gelijke kansen in op 6 speerpunten bij al ons werk:

  1. Zichtbaarheid
  2. Ouderen
  3. Zorg
  4. Onderwijs
  5. Sport
  6. Bijzondere doelgroepen
Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55