Programma's

8 Algemene dekkingsmiddelen

8 Algemene dekkingsmiddelen

Aan dit programma zijn geen beleidsmatige doelstellingen gekoppeld. Het is, conform BBV, bedoeld om afzonderlijk inzicht te bieden in de volgende algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit:

  • lokale heffingen;
  • de uitkering uit het gemeentefonds(algemene uitkering);
  • dividenden;
  • het saldo van de financieringsfunctie;
  • overige algemene dekkingsmiddelen (voor zover van toepassing).

Lasten, baten en saldo

LASTEN

0

0,0 %

BATEN

88.641

199,9 %

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55