Programma's

7 Overhead

De interne organisatie 
We hebben vanaf maart 2020 ervaren dat we in staat zijn snel te schakelen en vanuit huis te werken om onze dienstverlening te continueren op een acceptabel niveau. Deze weerbaarheid en flexibiliteit in de organisatie, bij onze medewerkers is een groot goed en willen we vooral behouden.

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel "Personeel & organisatie - de interne organisatie".

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55