Programma's

5 Bestuur en Veiligheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
We zetten in op samenwerking om onze doelen te bereiken. We zijn voorstander van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Ons credo is: “Samen met de samenleving”.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We geven invulling aan het partnerschap door in de praktijk aan de slag te gaan.

Samen met een zeven tal partners hebben we een 3 jarig convenant opgesteld om van het Biljoenbad een succes te maken voor preventieve en revalidatiezorg door te werken aan drie elementen: een beter dekkend therapeutisch aanbod, versterking van de mobilisatie van doelgroepen en reductie van de WMO kosten.

Met een vijftal partners, waaronder het Nederlands Jeugd Instituut hebben we een innovatieteam ingericht om te werken aan preventie van jeugdzorg. De eerste resultaten worden begin februari gedeeld met belangstellenden. Rheden loopt met een pilot voorop in innovatie op het gebied van preventie.

Bij beleidsevaluatie, ontwikkeling en uitvoering zoeken hebben we actief de samenwerking met partners gezocht. In 2020 sprongen de volgende zaken in het oog. Gebiedsontwikkeling bij de Imboslaan en het Rivierklimaatpark, de samenwerking met o.a. de ODRA en het RIEC op het gebied van ondermijning (zie ook Veilige Samenleving), beleidsontwikkeling voor de Grootschalige opwek van duurzame energie, het creëren van een sociale adviesraad en de intensivering van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen.

Vanuit Ik buurt mee! zijn in maart en september 2020 zijn waardecheques van € 7,50 per huishouden verstuurd. 1 op de 3 huishoudens heeft de cheque ingezet voor een inwonersinitiatief in hun buurt.

Daarnaast is samen met Provincie Gelderland, Vivare, Incluzio en andere partners is een start gemaakt met een Integrale Wijkaanpak in Dieren Stenfert. Fysieke en sociale opgave komen hier bij elkaar. Uitgangspunt bij deze aanpak worden de opgaven, behoeften en wensen van de buurtbewoners zelf.

We gaan in gesprek met raadsleden om hun ideeën over partnerschap op te halen.

Tijdens de oriënterende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 januari is met raadsleden gesproken over partnerschap in de gemeente Rheden. De avond bestond uit een lezing door en raadsdebat met Frans Soeterbroek, socioloog en organisatieadviseur.

We gaan in gesprek met medewerkers over hun rol bij partnerschap.

In de herijkte Dienstverleningsvisie wordt meer aandacht besteed aan partnerships. Ook wordt hier gesproken over het inrichten van accountmanagement naar partners. Medewerkers worden hierbij intensief betrokken.

Zowel bij Ik buurt mee! als bij de Integrale Wijkaanpak zijn de medewerkers vanaf het begin meegenomen over hun rol en inbreng in deze processen. Zoveel mogelijk zijn de verantwoordelijkheden en taken in de lijn belegd.

We betrekken lokale en regionale partners en instituties bij de opgaven waar wij voor staan.

In samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut is een campagne ontwikkeld voor de preventie in de jeugdzorg.

Studenten van lokale en regionale Hogescholen zijn regelmatig betrokken bij gemeentelijke projecten en partnerships. O.a. Fietsop1!, Foundation for Global Goals, technologie inzet voor ouderen met geheugenstoornissen en de inrichting van dashboards voor gemeentelijke prestaties.

Voor Ik buurt mee! en Integrale Wijkaanpak zijn we samenwerkingen aangegaan met partners om het speelveld te versterken. Deze zijn gevonden in o.a. Provincie Gelderland, Vivare, Incluzio, onderwijsinstellingen, ondernemers, politie, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties en zeker niet in de laatste plaats onze inwoners zelf.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55