Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
De inzet van financiële ondersteuning op het gebied van schulden en budgettering heeft als doel om de inwoner te stimuleren mee te doen in de maatschappij en te werken aan een schuldenvrije toekomst. We zetten in op preventie van schulden, met specifieke aandacht voor jongeren en jong volwassenen.

Afgelopen jaar hebben we veel kunnen lezen over de inkomensterugval waar een kwart van de Nederlandse bevolking mee te maken heeft gekregen. Tot nu toe hebben de economische gevolgen van de Corona-crisis nog niet geleid tot meer hulpaanvragen. Dit ligt gelijk aan de landelijke tendens. Vanuit onze signaalpartners krijgen wij ook vergelijkbare aantallen betalingsachterstanden gemeld als eerdere jaren. We verwachten dat de effecten van deze crisis wel door gaan werken vanaf 2021.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Met de convenantpartners van ‘Vroegsignalering’ zorgen we dat alle inwoners met betalingsachterstanden bij de partners in beeld zijn. Net zoals in 2019 gaan we per maand actief af op 25 signalen van betalingsachterstanden.

Het meest effectieve instrument, de fysieke gesprekken, konden wij niet inzetten en daarmee was de aanpak minder effectief dan gewenst. Wij hebben gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Zo hebben wij inwoners telefonisch benaderd en per post (informatie pakketjes) gezonden. We hebben per maand 25 inwoners met betalingsachterstanden actief benaderd.

Ter voorbereiding op wat er op jongeren afkomt richting het 18e levensjaar maakt en verspreidt het Jongerennetwerk een voorlichtingsmap voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar over o.a. financiën

2020 is benut om het product verder te ontwikkelen. De verspreiding zal in 2021 van start gaan.

Wij geven uitvoering aan het project "Bewindvoering Anders".

We hebben ons aangemeld bij de rechtbank om gebruik te maken van ons adviesrecht per 1 januari 2021. We onderzoeken de mogelijkheden aan te sluiten bij het Arnhemse convenant met bewindvoerders

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55